Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości - Bartnik Mazurski

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości

Podczas spotkania na olsztyńskim zamku poznaliśmy laureatów XII edycji “Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości” oraz zwycięzców konkursu „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur”.

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości odbyła się po raz dwunasty, a jego adresatami były organizacje publiczne i edukacyjne, jak i przedsiębiorstwa oraz producenci żywności tradycyjnej .

Z kolei konkurs na najlepszy produkt i usługę Warmii i Mazur odbył się po raz ósmy. Jego celem jest wyłonienie optymalnie najlepszych produktów w regionie oraz ich promocja na rynku lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej.

Nagrody i wyróżnienia wręczali m.in. Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Julian Osiecki, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego.

Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski otrzymało wyróżnienie I stopnia

Dziękujemy wszystkim którzy na nas głosowali!

Scroll to Top