7

Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - I miejsce - Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski Robert Pucer