9

Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - Puchar Marszałka Województwa - Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski Robert Pucer