" /> Miód Lipowy Z Barcji

Posts Tagged miód lipowy z Barcji

Lista Produktów Tradycyjnych MRiRW

Lista Produktów Tradycyjnych MRiRW
czytaj...

Miód lipowy z Barcji

Miód lipowy z Barcji

Szczególna odmiana naszego miodu lipowego, wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rodzi się on w naszych pasiekach położonych na terenach dawnej Barcji – pradawnej pruskiej krainy, po dziś dzień w niewielkim stopniu dotkniętej zgubnym wpływem współczesnej cywilizacji. Czyste powietrze, stare, olbrzymie lipy… To sprawia, iż pozyskiwany w Barcji miód jest wyjątkowy:

czytaj...