Nagrody i certyfikaty

Nagrody i certyfikaty

Dziedzictwo KulinarneNasze miody wytwarzane są w sposób tradycyjny, zgodnie z obowiązującymi od setek lat zasadami i w zgodzie z naturą. Dlatego też, jako gospodarstwo pasieczne, zostaliśmy włączeni do sieci Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego.

Godło Gwarancyjne Jakość i Tradycja dla Miodu Lipowego z Barcji, Bartnik Mazurski, Pasieka Pucer

 

 

 

Nasz Miód Lipowy z Barcji uzyskał prawo używania wspólnego gwarancyjnego znaku towarowego „Jakość Tradycja”.

 

Lista Produktów Tradycyjnych

Wysoką jakość naszych miodów potwierdza również wpisanie dwóch z nich (tj. Miodu Lipowego z Barcji oraz Miodu Wielokwiatowego z Barcji) na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Od 2010 r. posiadamy także certyfikat rolnictwa ekologicznego na uprawy malin, które są m. in. częściowym pożytkiem naszego miodu leśnego.

Rolnictwo ekologiczne

 

 

 

 

Nagrody, puchary, wyróżnienia

Nasze miody są także często wyróżniane i nagradzane w rozmaitych konkursach. Najważniejsze z naszych dyplomów, pucharów i nagród przedstawiamy tutaj:

lista nagród >>