Nagrody i certyfikaty - Bartnik Mazurski

Nagrody i certyfikaty 

Bartnik Mazurski

Dziedzictwo kulinarne

Nasze miody wytwarzane są w sposób tradycyjny, zgodnie z obowiązującymi od setek lat zasadami i w zgodzie z naturą. Dlatego też, jako gospodarstwo pasieczne, zostaliśmy włączeni do sieci Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego.

Bartnik Mazurski

Jakość i tradycja

Nasz Miód Lipowy z Barcji uzyskał prawo używania wspólnego gwarancyjnego znaku towarowego „Jakość Tradycja”.

Bartnik Mazurski

Lista Produktów Tradycyjnych

Wysoką jakość naszych miodów potwierdza również wpisanie dwóch z nich (tj. Miodu Lipowego z Barcji oraz Miodu Wielokwiatowego z Barcji) na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bartnik Mazurski

Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego

Od 2010 r. posiadamy także certyfikat rolnictwa ekologicznego na uprawy malin, które są m. in. częściowym pożytkiem naszego miodu leśnego.

Nagrody, puchary, wyróżnienia 

Nasze miody są także często wyróżniane i nagradzane w rozmaitych konkursach. Najważniejsze z naszych dyplomów, pucharów i nagród przedstawiamy tutaj.

Scroll to Top