Nasz region - Bartnik Mazurski

Nasz region 

Nasze miody powstają na Mazurach, na terenie dawnych Prus, w krainie zwanej niegdyś Barcją. To właśnie tutaj natura, odwieczny sprzymierzeniec człowieka, kolejny raz ofiarowała mu swoje szczególne bogactwo – pszczeli miód. Ludność zamieszkująca dawną Barcję od wieków była głównym dostawcą miodu oraz, niezwykle onegdaj cennego, pszczelego wosku. Jego wartość była tak duża, że często używano go nawet jako środka płatniczego. Głównym odbiorcą bogactw Barcji stał się Zakon Krzyżacki, który – po wypędzeniu pogańskiego plemienia Bartów – wzniósł na tych ziemiach gród Rastenburg – dzisiejszy Kętrzyn.

Nasz region | Bartnik Mazurski

Jak powszechne i popularne było za ziemiach Barcji bartnictwo, a później pszczelarstwo, świadczą dzisiejsze nazwy niektórych miejscowości – Bartnik, Bartlewo, czy tez Barciany. Właśnie niedaleko Barcian, w miejscowości Gradowo, od ponad pół wieku istnieje nasza pasieka, założona jeszcze przez ojca obecnego właściciela, pszczelarza z zawodu i zamiłowania. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje i doświadczenie sprawiły, iż gospodarstwo pasieczne jest jednym z największych na terenie byłej Barcji i w całym województwie warmińsko-mazurskim.

Jest wiele czynników , które sprawiają , że nasze miody są wyjątkowe. Pochodzą z terenów Zielonych płuc Polski, oraz obszaru Natura 2000, regionu czystego ekologicznie, wolnego od wielkich aglomeracji miejskich i ruchliwych szlaków komunikacyjnych. O wyjątkowości naszych miodów w dużej mierze stanowi charakterystyka terenu oraz wyjątkowe bogactwo roślinności. Duże obszary starodrzewia umożliwiają pozyskanie miodów o wyjątkowym i niepowtarzalnym smaku. Należy tu w szczególności wspomnieć o starych, ponadstuletnich parkach lipowych – wyróżniających nasz region nie tylko w krajobrazie Warmii i Mazur, ale także na terenie Polski, a nawet Europy. Tak stare drzewa, oprócz walorów krajobrazowych, pozwalają jednak również pozyskiwać miód o nieporównywalnych z niczym innym właściwościach i smaku.

Bartnik Mazurski
Scroll to Top