Tytuł Rolnika Roku dla Bartnika Mazurskiego - Bartnik Mazurski

Tytuł Rolnika Roku dla Bartnika Mazurskiego

7. lutego br., w Warszawie, odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku”. Kapituła konkursu wyłoniła dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Rolnika – Farmera Roku” i statuetkę „Złotego Jabłka”.

Ogólnopolski Konkurs Rolnik-Farmer Roku :: Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski Robert Pucer

Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczali: Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP, Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Świętochowski i Wojciech Zbrożek – Prezes i Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Antoni Bukaluk, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Celem konkursu „Rolnik – Farmer Roku” jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości i inicjatywie potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Potwierdzeniem wysokiej rangi konkursu jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się o zwycięstwo.

W XX edycji konkursu wzięło udział 284 rolników, z których do finału zakwalifikowano 27 najlepszych. Wyłoniono dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach konkursowych

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”, natomiast partnerem – Agencja Nieruchomości Rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski otrzymało tytuł Rolnika Roku oraz nominację do statuetki „Złotego  Jabłka”. Podstawowym kryterium, które pozwoliło wyłonić laureatów, była efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Premiowane były m.in osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, stały rozwój gospodarstwa i stwarzanie perspektyw dalszego rozwoju, dbałość o dobrostan zwierząt, zaangażowanie w działalności organizacji społecznych i samorządowych oraz umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Nasze Gospodarstwo zostało zgłoszone przez   Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji rolnictwa

Scroll to Top